Grappe

Berta Valdavi

€4.00

Berta Monprà

€4.00

Grappa Poli – barricata

€3.00

Aldo Bottega – barricata

€2.00